Prekių grąžinimas

Jei mūsų pristatyta (-os) prekė (-s) yra sugedusi (-os) arba klaidinančiai apibūdinta (-os), jums, kaip vartotojui, pagal taikytinas privalomas taisykles garantuojamos teisės dėl prekių vartotojams pardavimo. Prekė laikoma sugadinta, jei pagal prekių pardavimo sutartį neatitinka jos kiekis, kokybė ir savybės arba jei prekės negalima pritaikyti nurodytu tikslu.

Ėmėmės visų įmanomų techninių priemonių siekdami užtikrinti kuo realistiškesnį prekių spalvų atvaizdavimą. Tačiau, pripažįstame, kad galimi neatitikimai tarp šioje el. parduotuvėje pateiktų spalvų ir tikrų prekių spalvų.

Jokia šių taisyklių ir sąlygų nuostata negali riboti jūsų, kaip vartotojo, teisių.

Jei pristatyta sugadinta prekė, privalote tai pažymėti prekių atsiėmimo vietoje arba siuntą pristatančio kurjerio dokumente (ar el. skaitytuve) ir nedelsdami pranešti mums. Jūs turėsite teisę reikalauti nemokamai sutaisyti prekę arba ją pakeisti, jei tai mums nesukels neproporcingų sąnaudų. Jei sugadintos prekės pataisyti negalima, turite teisę reikalauti nemokamai pakeisti prekę. Mes visada privalome pakeisti sugadintą prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, įvertinę prekės kokybę, jeigu apie tai buvo tinkmai pranešta, nebent tai sukeltų neproporcingai dideles sąnaudas jums.

Jei mes nevykdome savo sutartinių įsipareigojimų, esame atsakingi už bet kokią jūsų patirtą žalą arba nuostolius, numatomai kilsiančius dėl mūsų sutarties nevykdymo arba aplaidumo. Žala arba nuostoliai yra laikomi numatomais, jei tai yra akivaizdi mūsų sutarties nevykdymo pasekmė arba pagrįstai jūsų arba mūsų numatyti sudarant šią sutartį.

Jums atšaukus šią sutartį, grąžinsime visas sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo mokestį. Grąžinsime sumokėtą sumą nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau nei per:

  1. keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai atgausime jums pristatytas prekes, arba
  2. (anksčiau nei per) keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai sulauksime jūsų įrodymo, jog grąžinote prekes, arba
  3. jei prekės nebuvo pristatytos, per keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties.

Sumokėtos sumos grąžinimas bus vykdomas tuo pačiu būdu, kokiu jūs įvykdėte pradinį mokėjimą, nebent aiškiai buvo susitarta kitaip. Bet kokiu atveju, jūs neturėsite mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių.

Prekes turite išsiųsti arba pristatyti jas mūsų nurodytu adresu, prieš tai suderinę su klientų aptarnavimo skyriumi.

Sąlyga laikoma įvykdyta, jei išsiunčiate prekes nepasibaigus keturiolikos (14) dienų terminui.

Jums reikės padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad galėtumėte nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

Išsami informacija puslapyje Terminai ir Sąlygos